Call Us (0098) 912 - 524 4771

چسب زخم هایمان را با نقاشی می آراییم تا مرهمی باشد بر زخم های آدمی

سخن علی ذاکری در خصوص کارگاه نقاشی کودک

111

متن زیر توسط علی ذاکری در خصوص برگزاری کارگاه نقاشی و خلاقیت کودک و نوجوان آموزشگاه سرزمین باران در تاریخ ششم مهر ۱۳۹۱ نوشته شده است : سلام بچه ها ، سلام بزرگترها متشکرم از بودنتان در باغ سبز عصر پاییزی که فرصتی فراهم بود با هم در استخری پر از رنگ در نقاشی شنا کنیم و رها […]

Read More